Envoltada per Montjuïc, l’eix Gran Via de les Corts Catalanes – C-31, el port de Barcelona i l’aeroport del Prat, la plataforma econòmica del delta del Llobregat és un continu de sòl industrial on es desenvolupen activitats que són estratègiques per al conjunt de la metròpoli, per la seva significació en termes de valor i d’ocupació de qualitat, i a la vegada una part indestriable del delta del Llobregat entès com a unitat ambiental.

La plataforma enclou un àmbit de més de 4.000 ha de les quals aproximadament 2.400 ha estan ocupades per grans infraestructures de transport (el port, l’aeroport, la xarxa viària bàsica i els accessos i terminals ferroviaris) i unes 1.500 ha pels polígons d’activitat econòmica en sentit estricte. Hi treballen en conjunt més de 75.000 persones en aproximadament 3.000 empreses (aquestes xifres inclouen l’activitat al port i a l’aeroport), i els espais econòmics abasten unes 100 ha qualificades com a zones verdes.

L’excepcional localització de la plataforma econòmica del delta del Llobregat, els seus valors socioeconòmics i ambientals i el fet que el sòl sigui de titularitat majoritàriament pública la doten d’unes característiques úniques en el context de les metròpolis europees. En l’actualitat, la plataforma afronta reptes decisius per esdevenir una zona encara més impulsora de les activitats generadores d’ocupació inclusiva i de qualitat, i a la vegada un espai plenament regit pels principis de la sostenibilitat ambiental.