Punts de trobada de la ciutadania

Impulsor del projecte
Organitzacions ciutadanes
Termini estimatiu
Procés d'execució continuada

Establiment de nous llocs de debat transversal entre tots els col·lectius socials implicats en allò que passa al territori de la plataforma econòmica del delta del Llobregat.

Els Districtes, en els seus respectius àmbits territorials, poden actuar com a punts de suport material i administratiu de les iniciatives ciutadanes que sorgeixin, si s’ha de menester la seva participació. D’altra banda, aquestes estructures administratives de base territorial són interlocutores privilegiades pel seu caràcter proper i per la naturalesa transversal i generalista de la seva gestió. Però necessàriament, si es volen construir nous espais de debat i iniciativa que interpel·lin les dinàmiques i els actors d’aquest àmbit complex de la ciutat metropolitana, el primer pas només el pot donar la ciutadania.