Taules sectorials

Impulsor del projecte
Oficina estratègica de l'àmbit del Pla del delta del Llobregat
Termini estimatiu
Procés d'execució continuada

A dia d’avui no hi ha, en molts àmbits de la vida de la plataforma econòmica del delta del Llobregat —entesa com a un subsistema metabòlic complex de la urbs metropolitana—, un fòrum on les administracions públiques i els operadors del territori puguin discutir i consensuar les solucions als problemes sectorials existents. En són excepcions la Comissió de Seguiment Mediambiental del Conveni de 1994 i la Taula de Mobilitat del Delta del Llobregat. La primera té un reconeixement institucional i unes regles del joc que dimanen del conveni precitat i de la normativa sectorial sobre medi ambient.

Quant a la segona, el pla de mobilitat de referència (de 2007) està obsolet, les administracions territorials de mobilitat i transport no l’han empoderada i hi manquen actors clau com ara el Port, l’Aeroport i Fira de Barcelona.

Es tracta, doncs, d’identificar els àmbits temàtics on escau impulsar nous espais de diàleg i concertació i posar-los en funcionament, així com d’establir ponts entre les taules existents i les dinàmiques derivades de l’estratègia que es desenvolupa en aquest document. En el cas de la Taula de Mobilitat del Delta del Llobregat, el que cal fer és corregir els dèficits que s’han apuntat més amunt i rellançar-la amb energia.

L’Oficina estratègica de l’àmbit del pla del delta del Llobregat és segurament un lloc des d’on es poden engegar eficaçment processos de col·laboració tècnica entre les entitats que hi hagin de concórrer necessàriament.