Aprofitament secundari de l’aigua regenerada per a usos industrials

Impulsor del projecte
Agència Catalana de l'Aigua
AMB
Consorci de la Zona Franca
Termini estimatiu
Procés d'execució continuada

L’aprofitament del recurs alternatiu que suposa l’aigua regenerada de l’EDAR del Prat de Llobregat per cobrir una part de la demanda d’aigua de les indústries situades a l’àmbit de la Zona Franca, el polígon Pratenc i la ZAL té un caire estratègic. Aquesta mesura permet reduir el consum d’aigua potable i l’extracció d’aigua procedent de l’aqüífer a través dels pous dels establiments industrials, i per tant és positiva per a la lluita contra la intrusió salina.

Per al dimensionament dels sistemes de tractament terciari i d’impulsió de l’EDAR i de la canonada del carrer A es va suposar un cabal màxim ordinari de subministrament d’aigües regenerades per a usos industrials de 142 l/s, que és suficient per cobrir les necessitats de les indústries de l’àmbit (el CZFB ha estimat la demanda de les empreses del seu àmbit en un màxim de 3.400 m3/dia).

D’altra banda, hi ha executada una canonada per a la distribució d’aigües regenerades que discorre pel carrer A fins al passeig de la Zona Franca, continuant pel carrer Motors, Mare de Déu del Port i carrer Foc fins al viver municipal de Tres Pins.

La distribució del recurs d’aigua regenerada a les empreses de l’indret passa per actuacions anàlogues a les que es preveuen en el projecte de lluita contra la intrusió salina i en particular per la construcció, per part del CZFB, de la xarxa de distribució capil·lar a les indústries del polígon.