Passeig del Peu de Montjuïc

Impulsor del projecte
Ajuntament de Barcelona
Ministeri de Foment
APB
Termini estimatiu
Desembre de 2025 (1)

La construcció de la Ronda Litoral en els anys setanta i vuitanta i la transferència de tots els fluxos de mobilitat al viaducte elevat del Morrot va suposar la residualització i discontinuïtat del viari a cota de ciutat i la interrupció dels trajectes entre els barris de Port i el centre urbà en modes actius i en transport públic.

Per tal de recuperar la connectivitat integral a través d’aquest corredor, es proposa la construcció d’un nou passeig del peu de Montjuïc que enllaci el passeig de Josep Carner amb el carrer Mare de Déu de Port, el passeig de la Zona Franca i el carrer A. Aquesta actuació ha de permetre:

· Millorar la integració de la Marina del Prat Vermell i la Zona Franca a la ciutat.
· Regenerar els espais naturals degradats del peu de mont.
· Facilitar l’accés a peu a Montjuïc a través del Morrot, la qual cosa pot contribuir a vivificar aquesta façana de la muntanya.

El passeig es visualitza com un corredor urbà amb diferents usos de ciutat. Discorreria amb un traçat sensiblement paral·lel al viaducte actual per la banda mar i implicaria la desaparició de la terminal erroviària del Morrot i del ramal que la connecta amb l’estació de Can Tunis (per bé que mantenint la connexió entre Can Tunis i els molls Costa i Contradic) en la seva formalització definitiva.

L’espai que quedi alliberat d’usos ferroviaris en la situació final pot esdevenir un nou àmbit amb usos compatibles amb l’activitat portuària que siguin d’interès comú per a la ciutat i el Port de Barcelona.

(1) Termini per a la implantació definitiva del Passeig.