Parc industrial
de PIMES

Impulsor del projecte
Consorci de la Zona Franca
Barcelona Activa
Termini estimatiu
Desembre 2021

El parc industrial de PIMEs del sector C4 del polígon industrial de la Zona Franca és un dels projectes estratègics que es plantegen per a la dinamització del sòl industrial que va alliberar la Seat amb el trasllat d’una part important de les seves instal·lacions a Martorell.

Aquest espai de 8 ha brutes i 157.000 m2 edificables, amb façana al carrer 3 i a la prolongació del carrer E, va ser urbanitzat pel CZFB en el context de les determinacions del Pla de millora urbana del sector BZ de 2011 i resta buit a dia d’avui.

Havent-se detectat oportunitats de caire objectiu per a la implantació de petites i mitjanes empreses manufactureres i d’R+D+i de l’àmbit de l’automoció, la maquinària, els equips i sistemes auxiliars i el sector alimentari vinculades als tractors de l’àmbit (Nissan, Seat i Mercabarna), el CZFB i Barcelona Activa impulsaran un programa específic de promoció en col·laboració amb PIMEC i altres organitzacions de la petita i mitjana empresa per tal de concretar les característiques de l’oferta d’instal·lacions industrials a desenvolupar.

Aquest espai de 8 ha brutes i 157.000 m2 edificables, amb façana al carrer 3 i a la prolongació del carrer E, va ser urbanitzat pel CZFB en el context de les determinacions del Pla de millora urbana del sector BZ de 2011 i resta buit a dia d’avui.

Havent-se detectat oportunitats de caire objectiu per a la implantació de petites i mitjanes empreses manufactureres i d’R+D+i de l’àmbit de l’automoció, la maquinària, els equips i sistemes auxiliars i el sector alimentari vinculades als tractors de l’àmbit (Nissan, Seat i Mercabarna), el CZFB i Barcelona Activa impulsaran un programa específic de promoció en col·laboració amb PIMEC i altres organitzacions de la petita i mitjana empresa per tal de concretar les característiques de l’oferta d’instal·lacions industrials a desenvolupar.