Consell d’operadors

Impulsor del projecte
Ajuntament de Barcelona
Termini estimatiu
Procés d'execució continuada

De la mateixa manera que les accions de perfeccionament de la governança col·laborativa de cada operador públic han de menar a una major implicació de l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions públiques en la definició i execució dels programes d’acció de cada ens de gestió, escau d’establir un espai de debat i concertació multisectorial entre les diverses entitats i les administracions del territori a la manera d’un “senat econòmic” de la plataforma econòmica del delta de Llobregat.

Aquest és un àmbit idoni per a consensuar els paradigmes generals i abocar les iniciatives dels diferents actors i agents públics per tal de garantir la coherència de totes les visions i dels projectes estratègics entre si, els quals han de tendir a fer efectiva la vertebració de la plataforma com a barri productiu de la ciutat metropolitana.

El Comitè d’operadors del pla creat per l’Ajuntament de Barcelona en l’any 2015, al qual els operadors públics del territori participen voluntàriament, pot ser vist com l’embrió d’aquesta instància. Caldria incorporar-hi també els Ajuntaments del Prat de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat així com l’AMB i la Generalitat de Catalunya per poder desplegar tota la seva potència com a fòrum de debat i concertació transversal.