Situació estratègica de l’àmbit en relació amb els espais oberts de l’entorn