Escenari d’accident viari al carrer A – carrer 3

Risc de transport de mercaderies perilloses