Escenari d’accident ferroviari al Morrot

Risc de transport de mercaderies perilloses