Escenari d’accident ferroviari al moll de l’energia

Risc de transport de mercaderies perilloses