Índex d’edificabilitat neta (IEN)

Anàlisi del potencial urbanístic