Governança col·laborativa

Impulsor del projecte
Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb les administracions territorials de l'àmbit
Termini estimatiu
Procés d'execució continuada

L’Ajuntament de Barcelona té una posició decisiva al si de diversos operadors públics de la plataforma econòmica del delta del Llobregat (Mercabarna, Fira de Barcelona, CZFB), la qual cosa fa que el govern municipal pugui incidir de manera eficaç i estable sobre la praxi d’aquests agents i col·laborar-hi positivament. La situació és ben diferent en els ens adscrits al Ministeri de Foment (Port de Barcelona, Aena i ADIF) ja que les previsions de l’article 6.1 de la Llei estatal 1/2006 —pertanyent al corpus de la Carta Municipal— no han estat desenvolupades.

El perfeccionament de la governança dels operadors públics segons l’esperit de la Carta Municipal es podrà instrumentar, en un bon nombre de situacions, mitjançant un simple ajust de les normes internes existents (estatuts, reglaments de règim intern, etc.). En el cas dels operadors de grans infraestructures del grup Foment, però, caldrà forjar un pacte polític amb el govern de l’Estat per donar pas a un nou esquema de governança col·laborativa amb participació rellevant de l’Ajuntament i de les restants administracions territorials de l’àmbit.